Over 2000 nye brukere den siste måneden

Prosjektleder Astrid Nygård (t.v.) og fagdirektør Ellen Henriette Pettersen på Sykehuset Innlandet. (Foto: Sykehuset Innlandet)

​– Vi ser allerede verdien av at kurven er tilgjengelig på tvers av behandlingsstedene i psykisk helsevern og rehabilitering, sier delprosjektleder på Sykehuset Innlandet, Astrid Nygård.

​– Det utveksles mye informasjon mellom avdelinger og enheter i et pasientforløp, og med en felles kurve er det mindre risiko for feil, spesielt når det gjelder informasjon om legemidler. Dessuten er det tidsbesparende for enheten som skal ta imot pasienten, sier Nygård, som til vanlig er IKT-rådgiver på avdeling helseteknologi.

Den siste måneden har den regionale kurve- og medikasjonsløsningen fått over 2000 nye brukere.

1. desember tok den siste puljen i psykisk helsevern og rehabilitering på Sykehuset Innlandet i bruk løsningen. Da var det oppstart på Reinsvoll psykiatriske sykehus, og på distriktpsykiatrisk senter på Gjøvik og Lillehammer med totalt 100 senger/behandlingssteder og nesten 800 nye brukere. Neste pulje er Hamar sykehus som går over på elektronisk kurve i mars 2021.

 

Vestre Viken med flere brukere

4. november tok 1100 brukere på akuttmottaket, medisinsk intensiv og flere sengeposter på Drammen sykehus i bruk løsningen. Med 300 senger/behandlingssteder har dette vært den største innføringspuljen i Vestre Viken til nå. I februar 2021 skal nyfødt intensiv og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen ta løsningen i bruk.

 

Sørlandet sykehus har avsluttet

Sørlandet sykehus ble ferdig med sin innføring av MetaVision i november, da hele helseforetaket hadde tatt i bruk elektronisk kurve. Sluttrapporten fra prosjektet ble godkjent av ledergruppen ved helseforetaket den 8. desember. Ledergruppen, som også var lokal styringsgruppe for delprosjektet, takket prosjektleder Niklas Dimitri Halseide og hans team for en kjempeinnsats. Spesielt fikk de skryt for dialogen med klinikkene og støtten til brukerne underveis.

Publisert 16.12.2020 17:00 | Endret 17.12.2020 15:36

 Handler om

 Relaterte enheter