Helselogistikk:

Planlegger valg av leverandør før jul

Eldrid Schei og Jan Terje Henriksen i prosjektet Helselogistikk venter nå på tilbud fra leverandørene.​

​Prosjektet som arbeider med løsninger for bedre helselogistikk i regionen, har holdt tidsplanen og venter nå på tilbud fra leverandørene. 

​Prosjektet har det siste året forberedt inngåelse av rammeavtaler for løsninger på tre områder:  

• Innsjekk og betaling
• Styring av pasientflyt og ressurser
• Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Helselogistikk skal blant annet bidra til spart tid for pasienter. Pasienter kan få bedre oversikt over beregnet ventetid og bli varslet på mobil ved forsinkelser, og kan registrere seg selv ved ankomst til sykehuset og betale digitalt ved avreise. Verktøyene skal også gi bedre oversikt for sykehuset:

–  Helselogistikk skal gjøre det lettere å administrere pasientflyt og bedre effektiviteten på den enkelte enhet. Dette svarer på et ønske som flere helseforetak har hatt i mange år, sier Jan Terje Henriksen, leder for funksjonell gruppe helselogistikk og prosessveileder i Vestre Viken HF. 

Helselogistikk2.jpg

Viktig å dekke behovet

Prosjektet har gjennomført tre dialogmøter med hver av de mulige leverandørene.

– Hensikten har vært å forbedre kravene som stilles, slik at de passer bedre med behovene helseforetakene har og å sikre at leverandørene forstår våre ønsker. Alle i prosjektet har hatt en bratt læringskurve og synes denne formen for dialog har vært nyttig, sier Ellen Staknes, spesialrådgiver Sykehusinnkjøp, divisjon sør-øst.

Etter dialogmøtene har prosjektet utarbeidet et endelig konkurransegrunnlag, og venter nå på tilbud før leverandører skal velges. 


 – Dialogmøtene har gjort oss i stand til å bedre forstå hva markedet tilbyr og anbefaler oss å gjøre. Det omfatter vel så mye teknologiske aspekter som funksjonalitet, sier Staknes. Vi har hatt en dedikert og engasjert gjeng som har jobbet målrettet og vært opptatt av å få gjort gode beslutninger for å holde plan. Flinke folk fra Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og fra Sykehuspartner har vært viktige bidragsytere, avslutter hun. 

Les mer om prosjektet 

Publisert 23.09.2020 12:00 | Endret 24.09.2020 12:21

 Handler om

 Relaterte enheter