Sørlandet sykehus nesten i mål med innføring av elektronisk kurve

​Prosjektleder Niklas Dimitri Halseide ved Sørlandet sykehus. (Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus)

​11. juni hadde Sørlandet sykehus fullført ni av ti oppstarter av elektronisk kurve og medikasjonsløsning, Metavision. Sørlandet sykehus bruker nå løsningen på omtrent 90 prosent av sengene.

​Siste innføring var ved psykiatriske sengeposter i Arendal og Kristiansand den 3. juni. Gjenstående er oppstart ved Klinikk for psykisk helsevern (KPH) i Kristiansand 3. november. Oppstarten for KPH er delt i to, hvor første del gikk opp 3. juni og andre del går opp 3. november. Opprinnelig skulle hele KPH tatt i bruk elektronisk kurve og medikasjonsløsning i mai, men innføringen er forsinket på grunn av koronapandemien.

Etter plan

De ni oppstartene har gått etter plan, til tross for koronapandemien som kom midt i de tre oppstartene i mars. Dette gjorde at perioden med «early life support» (ELS) måtte foregå på en litt annerledes måte enn tidligere. Les mer om ELS her.

Lokal prosjektleder ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide, forteller at mye av ELS-arbeidet har foregått via vakttelefon, i stedet for at kjerneteamet har vært tilstede de første 14 dagene. Vanligvis er kjerneteamet spredt på tvers av avdelingene under ELS-perioden. Men på grunn av koronasituasjonen kunne de kun være på en avdeling av gangen og ikke arbeide på tvers. Videre forteller Halseide at de ikke har hatt lov til å hjelpe brukerne med å klikke, men kun gitt veiledning på god avstand.

– Oppstarten ved psykiatriske sengeposter har gått veldig fint og det har vært lite behov for hjelp. Vi regner med at det går fint på resten også, sier Halseide.

– Opplæringen har krevd en stor innsats. På grunn av koronapandemien har det ikke vært lov med opplæring av flere enn fem brukere i hvert undervisningsrom. Dette krevde tre ganger så mange undervisninger og tilgjengelige undervisningsrom. Kjerneteamet måtte kaste seg rundt og få til en ny logistikk for å ikke utsette oppstarten, forteller Halseide.

Syr sykehuset sammen

Ved oppstarten på psykiatriske sengeposter fikk man en gjennomgående kurve mellom de psykiatriske og de somatiske avdelingene. Dette var på plass 4. juni og var en milepæl for Sørlandet sykehus, da den «syr» sykehuset sammen. En gjennomgående kurve innebærer at dersom en pasient blir innlagt på en psykiatrisk sengepost, men videre må legges inn til for eksempel operasjon, følger kurven pasienten gjennom hele forløpet. Tidligere har man hatt elektronisk kurve ved de somatiske avdelingene, men ikke ved de psykiatriske avdelingene hvor den analoge papirkurven har blitt brukt til nå. En gjennomgående kurve øker dermed pasientsikkerheten.

Arbeid videre

Halseide sier at sykehuset har bygget opp en forvaltningsorganisasjon for klinisk IKT, hvor de er fire ansatte som kommer fra kjerneteamet. Dette bidrar til en smidig overgang og gjør det enklere å forvalte løsningen videre. Fokuset blir å sørge for at selve innføringen går sin gang, deretter blir det et langsiktig arbeid med å lage prosedyrer som alle skal følge.
– Klinikerne har ulike rutiner, men pasienten skal ha lik behandling uansett om de er ved Kristiansand eller i Arendal. Det er helt klart kulturforskjeller og ulike måter å jobbe på. Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Halseide.
I ELS-perioden arbeides det med å fjerne ulikheter, som innebærer at enkelte rutiner må avlæres mens noen må læres på nytt. Videre må disse rutinene opprettholdes, i tillegg til at bruken av løsningen videreutvikles.

Ulike oppstarter

Halseide forteller at oppstartene har vært ganske ulike. Første oppstart var i Flekkefjord den 7.mai i fjor. Les om alle oppstartene:

Oppstart Flekkefjord her

Oppstart ved anestesi, intensiv og operasjon (AIO) ved Kristiansand og Arendal her

Oppstart ved barn/føde/barsel i Arendal 14. januar og akuttmottak, sengeposter og AFR i Kristiansand 3.mars, samt oppstart ved barn/føde/barsel ved Flekkefjord sykehus her

Dreamteam_SSHF.jpg

 Foto: Sørlandet sykehus

Publisert 23.06.2020 11:00 | Endret 24.06.2020 21:33

 Handler om

 Relaterte enheter