Regional standard for lukket legemiddelsløyfe:

Skal øke pasientsikkerheten og gi mer tid til pasientene

​Lukket legemiddelsløyfe sikrer at riktig legemiddel gis til riktig pasient, ved at foreskriving, legemiddelet og pasientens identitet kontrolleres elektronisk. (Foto: Sykehusapotekene HF)

​- Lukket legemiddelsløyfe skal øke pasientsikkerheten ved å redusere antall legemiddelfeil. Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne, sier prosjektleder Arve Melum.

​Når alle trinnene i håndtering av legemidler støttes av elektroniske løsninger og henger godt sammen kalles dette lukket legemiddelsløyfe (LLS).  Melum leder arbeidet med å etablere tre regionale standarder for en lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst. Standardene skal omfatte alle administrasjonsformer og type legemidler.

– Dette krever gode og effektive arbeidsprosesser som understøttes med gode IKT-løsninger, effektiv produksjon og forsyning av legemidler, forklarer han.  

 

Må tilpasses arbeidsflyten i helseforetakene

Legemiddelrelaterte skader er fortsatt blant de hyppigste typene pasientskader i Norge. Styringsgruppen har besluttet at det langsiktige målet for en lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst skal omfatte alle legemidler. Begrunnelsen er at det gir vesentlig større gevinster, og at en unngår å opprettholde flere parallelle arbeidsformer.

Arbeidet med konseptfasen startet i mai 2020 og prosjektet gikk 15. september over i planfasen. Samtidig blir prosjektet en del av RKL-porteføljen.
– I planfasen, som skal vare til slutten av mars neste år, vil det være viktig å finne kombinasjonen av de fremtidige standardene og modellene som gir best verdi for helseforetakene. Det vil også være viktig å se på tilsvarende forbedringer i arbeidsprosessene for ansatte. Det vil si at de tre regionale standardene må kunne passe til arbeidsflyten på forskjellige avdelinger og poster, sier Melum. 


Dagens løsninger ikke optimale

Arbeidet i konseptfasen har først og fremst vært å kartlegge mangler i dagens løsninger og å få bekreftet om planlagt endring gir nytteverdi for hele regionen.  

– I dag er ikke arbeidsprosessene optimale, dagens IKT-støtte gir ekstraarbeid, og antall legemidler som kan kontrolleres elektronisk er ikke høyt nok. Dagens versjon av lukket legemiddelsløyfe støtter stort sett bare tabletter og kapsler som er klare til bruk. Det er heller ikke kapasitet til å levere endoser til hele Helse Sør-Øst, forklarer Melum (bildet til høyre). 
– I planfasen vil vi se nærmere på aktuelle løsninger for å håndtere dette før vi går over i gjennomføringsfasen og starter pilotering.

Dette er lukket legemiddelsløyfe 

Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Tekniske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot foreskrevne legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk kontroll.

Det er tre varianter for legemiddelleveranser i lukket legemiddelsløyfe. Felles for alle tre er elektronisk identifiserbare endoser. Endose er en enkelt-enhet av et legemiddel, for eksempel en tablett – og ikke en hel eske. Løsningene er endoser uten pasientmerking, med pasientmerking eller som pasientbundne endoser.

Publisert 23.09.2020 08:00 | Endret 23.09.2020 18:13