Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling

​Prosjektmedarbeiderne som jobber med legemiddelsamhandling, fra venstre: Peter Fullman, Lars Thomas Fredriksen, Marit Moen, Hallvard Stokke, Frode Øverås, Elin May Merry, Bernd Moeske, Bjørg Kiste Bryne, Bjørn Hveem og Arne Dehli Halvorsen. Ingrid Kristin Lundeby og Eline Mosling var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Bildet ble tatt før koronasituasjonen gjorde det nødvendig å holde avstand).

​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision.

​Klinisk legemiddelsamhandling skal bidra til bedre legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst ved å utarbeide en mer enhetlig samhandling innenfor fagsystemene elektronisk pasientjournal (DIPS) og kurve- og medikasjonsløsning (Metavision). Klinikere skal slippe å dobbeltregistrere legemiddelinformasjon i disse to systemene. Dette vil blant annet redusere risiko for feilregistrering og bidra til økt pasientsikkerhet.

Tett samarbeid med andre aktører

 Etter behandling i programstyret i Regional klinisk løsning og porteføljestyret i Helse Sør-Øst er det nå besluttet at prosjektet går inn i gjennomføringsfasen. Prosjektet vil utarbeide målarkitektur med utgangspunkt i arbeidsprosessene rundt legemiddelhåndtering i sykehusene.

– Vi har kartlagt utfordringer, nå jobber vi videre med hvordan vi skal løse utfordringene slik at vi får bedre samhandling mellom fagsystemene. Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre krever tett samarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå, for å adressere utfordringer for legemiddelrelatert databehandling sier klinisk fagansvarlig i prosjektet Bjørn Hveem.
Prosjektet samarbeider med prosjektet SAFEST gjennomføring (Statens legemiddelverk). SAFEST gir forbedret legemiddelinformasjonen fra Statens legemiddelverk og vil gi økt kvalitet i legemiddelinformasjon og bidra til blant annet å støtte opp under lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst. I tillegg er Direktoratet for e-helse en viktig samarbeidspartner gjennom prosjektene Pasientens legemiddelliste (PLL) og Sentral forskrivningsmodul (SFM).

Referansegruppe

Prosjektet har etablert en referansegruppe med representanter fra nesten alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Gruppen består av helsepersonell fra medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling og anestesi, og har medlemmer som barnelege, ortoped, psykiater, hjertelege, sykepleier og IKT-rådgiver.

– Referansegruppen skal jevnlig møtes for å diskutere og komme med innspill rundt aktuelle tema som prosjektet jobber med, sier Bjørn Hveem.
Prosjektet har også i planleggingsfasen lagt vekt på å involvere klinikere, gjennom møter og innspillsrunder, i tillegg til at det er klinikere blant prosjektmedarbeiderne.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra klinikere som ønsker bedre samhandling mellom fagsystemene når det gjelder legemidler, sier Hveem.

Det etableres nå en styringsgruppe med representanter fra helseforetakene og Sykehusapotekene. Leder for styringsgruppen blir Roar Rønning som er overlege ved Sykehuset Innlandet og assisterende programleder i Regional klinisk løsning.

Publisert 08.05.2020 08:00 | Endret 08.05.2020 14:07

 Handler om

 Relaterte enheter