Sunnaas sykehus innførte elektronisk kurve i ett steg

Foto av Sunnaas-teamet fra oppstartsdagen. Foto av Thomas Schau Hagen

​Sunnaas-teamet fra oppstartsdagen. Foto: Thomas Schau Hagen

​Tirsdag 28. januar innførte hele Sunnaas sykehus HF elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, Metavision. Dette er første gang et helt helseforetak tar i bruk løsningen i en omgang.

– Det har gått meget bra. De ansatte har vært positive og engasjerte, og alle inneliggende pasienter har nå elektronisk kurve, sier delprosjektleder Anne Birgitte Fabricius Berg.

Sunnaas hadde forberedt seg godt til innføringen med teknisk og organisatorisk kartlegging, og god opplæring. Prosjektgruppen begynte planleggingen i august 2019. Sunnaas sine lokale instruktører fikk et tredagers kurs på Akershus universitetssykehus HF (Ahus) høsten 2019. Superbrukere ble kurset i desember med bistand av instruktør fra Ahus. Sykepleiere, leger og andre helsearbeidere ved Sunnaas fikk opplæring i januar. Sluttbrukeropplæringen besto av en undervisningsdel på 45 minutter, samt en oppgaveløsningsdel på 2,5 time. For legene har det i forkant av innføringen vært tematid, 15 minutter på legemøtet, ukentlig.

–  For å sikre at alle hadde deltatt på opplæringen fulgte jeg tett opp og rapporterte til lederne hvem som hadde gjennomført, forteller assisterende delprosjektleder Linn Marie Dejgaard.

Erfaringsoverføring fra Ahus

I prosjektgruppen har delprosjektleder Anne Birgitte Fabricius Berg spilt en essensiell rolle. Hun er ansatt ved Ahus og har ledet innføring av elektronisk kurve der. Dejgaard understreker at støtten fra Ahus har vært viktig.

–  Vi har fått mye opplæringsmateriell fra Ahus som vi har tilpasset behovet på Sunnaas og har derfor spart mye tid på å slippe å lage alt på nytt, sier Berg.
Rehabilitering har ingen egen visning i Metavision, derfor vil Sunnaas anvende vanlig sengepostvisning. På sikt håper de at det vil bli utarbeidet en visning som er designet spesielt for rehabilitering, da vanlig sengepostvisning ikke er helt optimal.


Tilgjengelighet og pasientsikkerhet

Berg og Dejgaard trekker frem tilgjengelighet og pasientsikkerhet som de største gevinstene ved innføringen av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. Delprosjektlederne understreker at den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen gir en bedre og mer strukturert oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, og dermed øker pasientsikkerheten.

–  Det vi savner, og ser på som en svakhet er muligheten til å hente ut data og rapporter. Foretaket har en internasjonal akkreditering der de følges på kvalitetsparametere som blant annet underernæring. Data ligger i den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen, men det er ikke noe verktøy for å sammenstille disse og ta ut i en rapport, sier delprosjektlederne.

Publisert 07.02.2020 11:00 | Endret 09.02.2020 19:10

 Handler om

 Relaterte enheter