Tryggere for pasientene med regional laboratoriedataløsning

​Dimitra Gkouroumanou er bioingeniør på histologisk enhet.

– Det viktigste er at den nye løsningen er tryggere for pasientene. Da betyr det ikke noe at jeg må bruke litt mer tid fordi datasystemet er nytt, sier bioingeniør Dimitra Gkouroumanou. Hun er en av de som tok i bruk regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ved Sykehuset i Vestfold 17. november.

​Vi besøkte Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold tre uker etter at i overkant av 40 ansatte tok i bruk LabVantage Medical Suite (LVMS) for patologi. Tidligere har avdelingen brukt et annet elektronisk system i 20 år.

– Dette er en mer moderne løsning som vil gjøre det mulig for oss å ta i bruk digital patologi, forhåpentligvis innen ikke altfor lang tid. Patologi er et fag hvor det skjer mange endringer med ny teknologi. Dette er veldig spennende, sier avdelingssjef Pål Suhrke ved Patologiavdelingen (bildet).

Han sier at det gamle systemet heller ikke lenger tilfredsstilte nye krav til personvern og informasjonssikkerhet.


– Den nye løsningen gir større mulighet til å ha oversikt over hvor prøver befinner seg, og den har også bedre funksjonalitet for immunhistokjemi, sier Suhrke.
Immunhistokjemi er en immunologisk teknikk brukt på vevssnitt, som er svært viktig for god kreftdiagnostikk.

Godt forberedt på innføring

Suhrke sier at selve oppstarten var godt forberedt og gikk relativt bra.
– Vi har jobbet med innføringen veldig lenge, i nesten tre år, noe som har vært veldig krevende å håndtere for de ansatte. Det at livmorhalsprogrammet har fått høy prioritet når aktiviteten skal sentraliseres i Helse Sør-Øst, har forsinket fremdriften betydelig. Prosjektet har gjort en god jobb på mange måter, og det er all grunn til å skryte av de ansatte som har bidratt i stor grad, sier han.

Etter tre ukers bruk er stemningen ved avdelingen optimistisk, men de ansatte opplever at noe tar lengre tid i nytt system enn i det gamle, velkjente systemet.
– Hovedbekymringen min er at vi nå bruker lengre tid på å få gjort det vi skal i dette systemet enn vi gjorde i det gamle. Vi håper dette blir bedre på sikt, sier avdelingssjefen.

Trenger tid

Dimitra Gkouroumanou er bioingeniør på histologisk enhet. Hun har ikke vært prosjektmedarbeider og er derfor ikke en av de som hadde brukt løsningen før.
– Vi trenger litt tid, og må lære oss ting på nytt. Men jeg er fornøyd. Jeg opplever at vi har mye bedre oversikt. Dette er tryggere for pasientene, og det er det viktigste, sier hun.

Helsesekretær Yvonne Andersen Roberg (bildet) registrerer prøvene når de kommer til avdelingen, og følger opp når prøven har vært innom bioingeniørene og legene, til prøvesvaret er klart. Hun har tidligere vært prosjektmedarbeider og kjente derfor litt til LVMS.

– Systemet er fortsatt veldig nytt for oss, og krever litt flere klikk enn det gamle systemet, men vi har likevel opprettholdt prøveflyten. Systemet skal ha bedre sporbarhet, men vi ser ikke helt effekten av dette ennå, sier hun.

– Vi ser at interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) går litt raskere enn tidligere. Dette er fordi flere opplysninger kommer automatisk inn nå, sier Andersen Roberg.

Bedre på screening

Bioingeniørene Gro Hege Gustavsen og Jan Eddie Linnom (bildet) på cytologisk enhet har begge vært prosjektmedarbeidere. Linnom har tidligere jobbet på Sykehuset Østfold og kjenner LVMS derfra.

– Ut fra screening er dette et mye bedre system enn det vi hadde før. Screeners svar blir nå lagret i søkbar form, uavhengig av hva patolog svarer ut senere. Tidligere ble screeners diagnose kun oppført som fritekst i et kommentarfelt dersom prøven skulle via patolog, og var dermed ikke søkbart, sier Linnom.

– At det er en regional løsning betyr også at rekvirentene får standardiserte svar, noe som er nyttig, sier Gro Hege Gustavsen.

De to nevner også at løsningen har direkte oppkobling mot Kreftregisteret på HPV-prøver, noe som betyr at Sykehuset i Vestfold har tilgang til historikk fra andre helseforetak, og kan sammenligne prøvene med dette.

– HPV analyse-instrumentet sender svarene direkte inn i datasystemet, i motsetning til tidligere der dette måtte legges inn manuelt. Dette er en stor forbedring, sier Jan Eddie Linnom.
Les også: Sikrere analyser for celleprøver fra livmorhals

En revidert plan for fase 3 og 4 som omhandler innføring av løsningen til alle helseforetakene i regionen skulle ha vært behandlet i styret for Helse Sør-Øst nå i desember, men dette er nå utsatt. Les mer om videre prosess i administrerende direktørs driftsorienteringer til styret i møtet 19. desember her

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Les mer om prosjektet her.

Publisert 19.12.2019 14:00 | Endret 20.12.2019 09:26

 Handler om

 Relaterte enheter