Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet

Regional prosjektleder Jan-Henrik Stubberud.

​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning og avdeling for kliniske systemer ved Oslo universitetssykehus som sammen har innført løsningen.

​Innføringen startet tirsdag 10. mars og utvidet oppstartstøtte (ELS) ble avsluttet fredag 20. mars. Hele Radiumhospitalet har nå tatt løsningen i bruk, og den berører omkring 1000 klinikere.

​- Innføringen har gått veldig bra, selv om koronautbruddet har vært utfordrende for avdeling for kliniske systemer, som har hatt 24/7 brukerstøtte i ELS-perioden, forteller regional prosjektleder Jan-Henrik Stubberud.

Lokal prosjektleder for innføringen ved Oslo universitetssykehus, Vivian Møller-Storvoll, forteller at brukerne ved Radiumhospitalet er svært fornøyde med å ha tatt i bruk Metavision.

Videre forteller Møller-Storvoll at oppstarten hadde fordel av at de fikk bistand med brukerveiledninger fra kreftklinikken ved Ullevål, som innførte Metavision i 2018.

Stubberud roser Møller-Storvoll og innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus for fantastisk innsats.

Publisert 08.05.2020 13:50 | Endret 11.05.2020 00:46

 Handler om

 Relaterte enheter