Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv:

Vurderer innkomne tilbud

Prosjektlederteamet består av, fra venstre: prosjektledere Mette Hardi og Håvard Roterud fra Oslo universitetssykehus og prosjektleder Knut Lindås fra Sykehuspartner. (Foto: Oslo universitetssykehus) 

- Jeg er imponert over arbeidet som er gjort så langt, og mener vi ga leverandørene et så godt utgangspunkt som mulig for å kunne levere tilbud i tråd med det vi har behov for. 

Det sier styringsgruppeleder for anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetakene i Helse Sør-Øst, Morten Reymert ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet har fått tilbud fra tre leverandører og arbeider nå med evaluering. 

God erfaring med digital leverandørdialog

På grunn av koronapandemien er alle leverandørdialoger etter mars 2020 gjennomført digitalt. Prosjektet har i tillegg hatt skriftlig dialog for utveksling av spørsmål og svar. Underlaget fra den skriftlige dialogrunden ga et godt utgangspunkt for diskusjon i de digitale dialogmøtene. 

– Erfaringene både med digitale møter og skriftlig dialog er så gode at det sannsynligvis vil få en større plass også i kommende anskaffelser, sier forhandlingsleder i Sykehusinnkjøp, Tommy Eggum Nilsen.
Prosjektleder Håvard Roterud sier at arbeidet med å oppdatere kravspesifikasjonen for de ulike løsningene i anskaffelsen har vært omfattende. 

– Et stort antall ressurser har lagt ned et formidabelt arbeid. Prosjektet er komplekst og skal anskaffe fire løsninger i samme prosjekt. For å få en felles forståelse av målbildet for de ulike løsningene, har det derfor vært et stort behov for samordning på tvers av arbeidsgruppene, sier Roterud. Andre dialogfase ble gjennomført via digitale møter, her representert ved seksjonslederne for de funksjonelle løsningene og kravene til teknisk og vedlikehold. Øverst fra venstre: Helge Grindbakken, Tom W. Hartgill, Andreas Abildgaard, Margrethe Renaa. Nederst fra venstre: Bjørn-Helge Østerås, Mona Beyer, Bara Oddsdottir, Øistein Skjellum.


Innstiller i oktober

Arbeidet med evaluering av innkomne tilbud er godt i gang i de ulike arbeidsgruppene. I løpet av evalueringsperioden blir det også en demonstrasjon av de ulike løsningene.

– Det blir noen hektiske uker der alle andre oppgaver må legges til side, sier Håvard Roterud.
Prosjektet skal gi sin innstilling av valg av leverandør i oktober 2020. Formell beslutning og tildeling av kontrakt er planlagt i styremøtet i Helse Sør-Øst november 2020.

– Målet er å starte innføring så snart som mulig etter nyttår, sier programleder i Regional klinisk løsning Eli Stokke Rondeel. 

– Spesielt er det viktig å komme i gang med innføring av doseovervåkingsløsningen, slik at vi kan starte med å rapportere stråledose i henhold til forskrift fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Men innføring av en felles radiologiløsning ved Oslo universitetssykehus, som inkluderer en løsning for multimediearkiv (VNA), har også høy prioritet, og planleggingen av dette prosjektet har allerede startet, sier Rondeel. 

Publisert 23.09.2020 07:50 | Endret 23.09.2020 18:32