Nyheter

 

 

Målarkitektur og veikart tar form3778617.12.2020 13:36:54675http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling fikk støtte for mål og vei mot planlagt løsning i styringsgruppen 11. desember.&#160; </p>
Over 2000 nye brukere den siste måneden3778717.12.2020 14:36:25355http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​– Vi ser allerede verdien av at kurven er tilgjengelig på tvers av behandlingsstedene i psykisk helsevern og rehabilitering, sier delprosjektleder på Sykehuset Innlandet, Astrid Nygård.</p>
Akershus universitetssykehus har tatt i bruk regional patologiløsning3778816.12.2020 16:44:401236http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​16. november startet Akershus universitetssykehus å bruke den regionale laboratoriedataløsningen for patologi i Helse Sør-Øst. Det betyr blant annet at patologene der får tilgang til prøvehistorikk for pasienter fra sykehusene i Vestfold og Østfold. </p>
Dialogmeldinger etablert i hele regionen3779217.12.2020 11:27:05572http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 16:00:00<p>​Løsningen med dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er nå etablert i hele Helse Sør-Øst. Dette sikrer trygg og enkel dialog om pasienter. </p>
Oppleves nyttig for behandlere 3779317.12.2020 13:34:23249http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 15:00:00<p>​«Jeg snakket akkurat med Legevakten i Oslo. De tok i bruk dokumentdeling i kjernejournal i går, og allerede første dag hadde de pasienter hvor opplysningene i dokumentene delt i kjernejournal endret på behandlingsforløpet til pasientenes beste.»</p>
Nye tjenester på Helsenorge skal erstatte deler av MinJournal3778217.12.2020 14:39:21749http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 14:00:00<p>​Det skal etableres nye regionale løsninger for blant annet timetjeneste og digital dialog på Helsenorge, etter at MinJournal ble lagt ned i september.</p>
Regional ambulansejournal på stadig flere ambulanser i Helse Sør-Øst3778017.12.2020 11:32:31350http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2020 13:00:00<p>​30 ambulanser ved Oslo universitetssykehus bruker nå den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal. Så langt har de produsert over 7500 elektroniske ambulansejournaler.</p>
Pasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.no2494410.11.2020 12:44:23823http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​Pasienter med brukerprofil på helsenorge.no skal etter hvert kunne se hvor langt henvisningen deres er kommet i behandlingen ved sykehuset. </p>
Film om digitale pasientbrev 2494610.11.2020 12:40:48256http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​Pasientbrev om behandling og timeavtaler skal bli enklere og mer oversiktlige. Sørlandet sykehus har laget en kort film om digitale brev til pasienter, som andre helseforetak fritt kan bruke. </p>
Alle helseforetakene er i gang med regional kurve- og medikasjonsløsning2495817.11.2020 08:25:53745http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 06:00:00<p>​– En stor milepæl er nådd! Vårens beredskap utsatte første oppstart ved Bærum sykehus, men denne gangen klarte vi det uten at covid-beredskapen stoppet oss, sier prosjektleder Vibecke Storhaug i Vestre Viken.</p>
Hadde ikke greid å ta unna alt uten elektronisk løsning 2494210.11.2020 12:17:051104http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.11.2020 05:00:00<p>​– Uten interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) hadde vi ikke greid å ta unna alle korona-analysene så raskt som vi gjorde i vår, sier bioingeniør Gia Deyab i Vestre Viken. </p>
Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale om å fornye IKT-løsningene i AMK-sentralene2495410.11.2020 12:19:28434http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.11.2020 17:00:00<p>​De regionale helseforetakene har nå inngått en avtale med Locus Solutions AS om levering av ny IKT-løsning i AMK-sentralene. </p>
Webinar nr 2 avholdt3346001.10.2020 13:56:12147http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.10.2020 14:00:00<p>​Det andre webinaret i en serie på fire er nå avholdt. Se webinaret her.</p>
Planlegger valg av leverandør før jul 13863524.09.2020 10:21:36896http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 10:00:00<p>​Prosjektet som arbeider med løsninger for bedre helselogistikk i regionen, har holdt tidsplanen og venter nå på tilbud fra leverandørene.&#160;<br></p>
Skal øke pasientsikkerheten og gi mer tid til pasientene 13861423.09.2020 16:13:58824http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 06:00:00<p>​-<span style="font&#58;400 14px/22.4px helvetica,arial,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;direction&#58;ltr;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span>Lukket legemiddelsløyfe skal øke pasientsikkerheten ved å redusere antall legemiddelfeil. Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne, sier prosjektleder Arve Melum. <br></p>
Vurderer innkomne tilbud13860823.09.2020 16:32:2167744http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>- Jeg er imponert over arbeidet som er gjort så langt, og mener vi ga leverandørene et så godt utgangspunkt som mulig for å kunne levere tilbud i tråd med det vi har behov for.&#160;<br></p>
Nyhetsbrevet viktig for åtte av ti RKL-medarbeidere 13860923.09.2020 16:14:55163http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>​Nyhetsbrevet Nytt fra RKL er en viktig intern informasjonskanal for 77 prosent av medarbeiderne i Regional klinisk løsning. De fleste mener de er godt orientert om det som skjer i RKL-programmet, men ønsker seg mer informasjon om det som skjer i Helse Sør-Østs øvrige IKT-portefølje og i Sykehuspartner. <br></p>
Mye arbeid, men vanvittig gøy13861023.09.2020 13:40:42342http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2020 20:00:00<p>​- Prosjektjobbing på foretaksnivå er mye arbeid, men vanvittig gøy. Jeg har lært mitt eget sykehus å kjenne på en helt unik måte, og fått et bredere kontaktnettverk og kunnskap enn jeg ellers ville ha fått, forteller May Cicilie Voldhaug som har vært lokal prosjektleder for digital utsending av brev ved Oslo universitetssykehus.<br></p>
Bruker VR-briller i trening av ansatte10509812.08.2020 12:14:09410http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.08.2020 13:00:00<p>​Med VR-teknologi skal ansatte få øve på å håndtere vold, trusler og andre utfordrende situasjoner på jobb. Dette er en del av et større prosjekt som skal styrke kvaliteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).</p>
Stråledoserapportering starter planleggingsfasen9713325.06.2020 09:43:57755http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.06.2020 11:00:00<p>​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.</p>
Kurve-oppstart i Vestre Viken4551424.06.2020 19:31:50114017http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 12:00:00<p>Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision</p>
Sørlandet sykehus nesten i mål med innføring av elektronisk kurve4549824.06.2020 19:33:42467http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 09:00:00<p>​11. juni hadde Sørlandet sykehus fullført ni av ti oppstarter av elektronisk kurve og medikasjonsløsning, Metavision. Sørlandet sykehus bruker nå løsningen på omtrent 90 prosent av sengene. </p>
Digitale pasientbrev: - Flott jobb av Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus4548624.06.2020 19:34:52836http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>Både Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus har gjort en formidabel jobb med innføringen av digitale brev til pasienter, sier prosjektleder Øyvind Tobiassen i prosjektet som jobber med innføring av digitale innbyggertjenester. </p>
Elektronisk kurve en fordel i koronasituasjonen4551624.06.2020 19:36:47462http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>​Elektronisk kurve gjør at legen kan følge med pasienten uten å være fysisk til stede i avdelingen, og behandlerne trenger ikke å ta i samme papir. Dette har vært en fordel når koronapasienter behandles ved sykehusene.</p>
Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført i hele Helse Sør-Øst4039722.06.2020 15:18:01720http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 15:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå dialogmeldinger med legekontor. Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. – Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.</p>
De stille barna - webinar4039122.06.2020 13:01:31187http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 13:00:00<p>​​Dette er det første i en serie på flere webinar på 1,5 time om tjenesteutvikling i BUP. Sykehuset Innlandet HF forteller hvordan de arbeider for å nå og hjelpe «de stille barna». Teknologiske løsninger diskuteres etterpå.</p>
Invitasjon til fagdag med løsningsdemo1763112.06.2020 09:23:50288http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.06.2020 10:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>​<span aria-hidden="true"></span>Helse Sør-Øst RHF har et stimuleringsprosjekt innen rekruttering, kompetanse og tjenesteutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. På disse arrangementene vil du få innsikt i pågående prosjekter innen innovasjon og tjenesteutvikling i helseforetakene. </p>
Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:50576http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p>
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:551207http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p>
Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater236108.05.2020 12:14:42332http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter. </p>
Enklere logistikk med dialogmeldinger234911.05.2020 13:11:49410http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2020 05:30:00<p>​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.</p>
Ja til strekkoder1721115.04.2020 12:55:32717http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 12:00:00<p>​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.</p>
Vellykket innføring av elektronisk kurve på føde/barsel ved Sykehuset Telemark1718315.04.2020 10:02:27384http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​10. mars innførte føde/barsel ved Sykehuset Telemark elektronisk kurve. Dermed er den regionale kurveløsningen innført på hele Sykehuset Telemark.</p>
1 400 ansatte tok i bruk elektronisk kurve ved Sørlandet sykehus i mars1718424.04.2020 13:29:581027http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​3. mars ble elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innført ved sengepost og akuttmottak i <span aria-hidden="true"></span>Kristiansand&#160;ved Sørlandet sykehus. Tre uker senere ble løsningen innført ved barn/føde/barsel/nyfødt intensiv-avdelingene. 21. april innførte også føde/barsel ved Flekkefjord sykehus løsningen. Dette innebar 30 nye brukere.</p>
Finner alternative veier for dialog med leverandørene 1718015.04.2020 09:18:28643http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 06:50:00<p>​For prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» blir starten på andre dialogrunde noe annerledes enn det som var planlagt.</p>
Kompetanse i takt med utviklingen1688605.04.2020 10:00:08179http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.04.2020 10:00:00<p>​BUP-prosjektet i HSØ gir BUP-ene økonomisk og metodisk støtte til utviklingsarbeid, forskning og kvalitetsforbedring lokalt. Målet er å oppnå kompetanse i takt med utviklingen, og at BUP beholder og rekrutterer dyktige medarbeidere i fremtiden. </p><p><br></p>
Ny teknologi i medisinsk simulering prøves ut i BUP12392913.02.2020 13:21:40953http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.02.2020 14:00:00<p><strong>Mandag var det samling for superbrukere i VR-basert simulering i Helse Sør-Øst. Tretten personer hadde tatt turen til Oslo for å gjennomgå en konkret opplæring bruk av «VR-briller» som støtte til medisinsk simulering. BUP-prosjektet har lagt til rette for at metoden nå prøves ut i alle sykehusene i regionen. </strong></p>
HF-HF kommunikasjon vellykket gjennomført12385809.02.2020 18:04:24461http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 13:00:00<p>​Prosjektet HF-HF kommunikasjon avsluttes etter å ha bidratt til sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Siste del av prosjektet sørget for avvikling av parallell papirkopi for elektroniske epikriser mellom helseforetak og innføring av henvisning sendt som epikrisemelding.</p>
Prinsipper for nye pasientinnkallinger på nasjonal innspillrunde12385711.02.2020 14:30:55323http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 12:00:00<p>​Prosjekt digitale innbyggertjenester har, i samarbeid med en regional og en nasjonal arbeidsgruppe, utarbeidet anbefalinger for nye pasientbrev i klart språk.&#160;I den regionale arbeidsgruppen har blant annet fire av helseforetakene deltatt. Anbefalingene har i januar vært på nasjonal innspillsrunde. </p>
Digitale innkallingsbrev lansert12385609.02.2020 18:08:49425http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 11:00:00<p>​Digitale brev til pasienter tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset.</p>
Sunnaas sykehus innførte elektronisk kurve i ett steg12385509.02.2020 18:10:25716http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 10:00:00<p>​Tirsdag 28. januar innførte hele Sunnaas sykehus HF elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, Metavision. Dette er første gang et helt helseforetak tar i bruk løsningen i en omgang. </p>
Forbedret logistikk skal gi mer informasjon til rett tid på rett sted12385407.02.2020 12:42:20631http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 09:00:00<p>​Prosjektet helselogistikk skal forbedre planleggingssystemene i sykehusene slik at det blir mer tid til å behandle pasientene.&#160; Bedre oversikt, mindre dobbeltregistrering og bedre samordning skal gi bedre flyt og mindre ventetid både for pasienter og helsepersonell.</p>
Tryggere kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst485320.12.2019 09:24:101548http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​Prosjektet medikamentell kreftbehandling avsluttes nå i desember etter å ha innført standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. – Det er mye mer enn en IKT-applikasjon som er innført. Det er en faglig standard som gir økt pasientsikkerhet og lik behandling på tvers av regionen, sier leder av prosjektets styringsgruppe, Sigbjørn Smeland.</p>
Tryggere for pasientene med regional laboratoriedataløsning485520.12.2019 08:26:201371http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>– Det viktigste er at den nye løsningen er tryggere for pasientene. Da betyr det ikke noe at jeg må bruke litt mer tid fordi datasystemet er nytt, sier bioingeniør Dimitra Gkouroumanou. Hun er en av de som tok i bruk regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ved Sykehuset i Vestfold 17. november.</p>
Leverandøravtale for ambulansejournal inngått485119.12.2019 11:52:10537http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 12:00:00<p>​Helse Sør-Øst har inngått avtale om innkjøp av ambulansejournalløsning fra Bliksund AS, med DIPS AS og Locus Public Safety AS som underleverandører.</p>
Pilotavdelinger: – Dette er framtiden483218.12.2019 23:10:591142http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Sykehuset Innlandets avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB) og øre/nese/hals-avdelingen på Gjøvik er først ut i Helse Sør-Øst med digitale brev til pasienter.&#160; </p>
Digitale brev gir pasientene rett informasjon til rett tid483418.12.2019 23:38:07326http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Oslo universitetssykehus har det siste året jobbet med å rydde i gamle og dårlige vedlegg til brev som sendes til pasienter. I ortopedisk klinikk har de bestemt at mye av det de har sendt ut ikke lenger skal brukes.</p>
Halvveis i kurve-innføringen ved Sørlandet sykehus483719.12.2019 00:06:28451http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Regional kurve- og medikasjonsløsning er omtrent halvveis i innføringsløpet ved Sørlandet sykehus. – Det har vært en hektisk høst, men det har gått veldig bra, sier prosjektleder for kurve ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide.</p>
Heldagssamling for prosjektet digital utsending av brev482718.12.2019 21:47:46311http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.12.2019 22:00:00<p>​Alle lokale prosjektledere og deres kommunikasjonsrådgivere var samlet på Skøyen 14. november. På agendaen stod digitalisering av informasjon til pasient i brev, test av tjenesten og ny brevmal.</p>
E-læring vant pris482918.12.2019 21:56:43447http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.12.2019 22:00:00<p>​E-læringskurset «Digital utsending av ventelistebrev» vant prisen for årets e-læringskurs i Helse Sør-Øst 2018-2019.</p>

Publisert   | Endret 23.06.2020 12:20