Nyheter

 

 

Helse Sør-Øst jobber videre med modernisering av elektronisk pasientjournal9791714.09.2018 11:46:4091http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2018 12:00:00<p>Arbeidet med å videreutvikle dagens elektroniske pasientjournal har gått fra konsept- til planleggingsfase. Både kvalitet og funksjonalitet i DIPS Arena, som er neste generasjon av det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS, skal vurderes før prosjektet piloterer ny funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Deretter planlegges løsningen tatt i bruk av utvalgte brukergrupper på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. </p>
Testingen i gang på Sykehuset Østfold9791614.09.2018 12:30:4387http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 19:00:00<p>​Arbeidsgruppemedlemmer og ressurser fra tverrgående team er til stede når sluttbrukerne tester den regionale elektroniske pasientjournalen ved Sykehuset Østfold.&#160; Dermed kan noen rettinger gjøres med en gang.</p>
Nyansatte slipper kø med automatisk tilgangsstyring9791514.09.2018 12:04:36363http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 12:00:00<p>​Nytten av automatisk tilgangsstyring blir tydelig i perioder hvor mange nyansatte begynner på en gang, som når studentgrupper begynner i praksisperioder på helseforetakene. Manuell tilgang skapte tidligere kø, mens automatisk tilgangsstyring gir studentene de tilgangene de trenger umiddelbart.</p>
Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»1074412.09.2018 15:07:2244http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2018 11:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten.</p>
Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:54139http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p>
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38158http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:0299http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p>
Innspurt for arbeidsgruppene på Sykehuset Østfold11129.06.2018 12:36:26143http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​Arbeidsgruppene som forbereder regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset Østfold er nå i sluttspurten med å klargjøre testomfang og grunnlag til opplærings- og informasjonsmateriell.</p>
DIPS-prisen til Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet 279529.06.2018 08:16:41144http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​– Det går ikke an å utrette noe som helst uten dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, så jeg skylder alle jeg har samarbeidet med de siste årene en stor takk, sa Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet etter at hun fikk årets DIPS-pris.</p>
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken 498406.06.2018 14:12:3168http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2018 14:00:00<p>​Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.</p>
Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960027.06.2018 22:16:38278http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p>
Gode trender for regional standard955616.05.2018 11:06:09181http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Siden innføringen av en regional standard for EPJ startet, har det kommet inn over 300 endringsønsker til standarden. Kjente beslutningsprosesser med gode regionale diskusjoner har gjort at saksbehandlingstiden for endringsønsker&#160;har gått ned.</p>
Økt pasientsikkerhet med nasjonalt adresseregister955716.05.2018 11:16:1592http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Når regional standard av elektronisk pasientjournal innføres på helseforetaket, kobles også DIPS opp mot Norsk Helsenetts adresseregister (NHN). Dette skal sikre raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.</p>
Slik skal standarden vedlikeholdes og utvikles68716.05.2018 11:11:22386http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 17:00:00<p>​Standarden for elektronisk pasientjournal skal forvaltes og utvikles videre når Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) overtar ledelsen av arbeidsutvalget i juni. </p>
Bidra til bedre legemiddelhåndtering421102.05.2018 16:19:26257http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 16:00:00<p>​<span lang="NO-BOK">Delprosjektet som jobber mot en enhetlig legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst, skal nå starte arbeidet med å kartlegge arbeidsprosessene i sykehusene innenfor tre&#160;fagsystemer. Til denne kartleggingen trenger prosjektet hjelp fra helsepersonell. </span></p>
– Klinikerne er viktige gjennom hele prosjektforløpet420902.05.2018 15:34:26249http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 15:00:00<p>​– E-helse trenger klinikere. Det er viktig at vi som klinikere er engasjert slik at vi får det beste verktøyet. Systemene må støtte klinikerne i møtet med pasientene. Dette vil gjøre hverdagen enklere, mer effektiv og gi et bedre tilbud til pasientene, sa lege Bjørn Hveem på konferansen eHelse 2018.</p>
– Klinikerne må stille krav til IKT-løsningene421003.05.2018 12:37:48112http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 15:00:00<p>​– Morgendagens klinikere må selv være kravstillere, omfavne teknologi, men uten å distansere seg fra faget, sa IT-lege Arne Westgaard på konferansen eHelse 2018.</p>
Avlyser videre innføring av radiologiløsning32103.05.2018 12:42:0383http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.04.2018 10:00:00<p>​Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.</p>
Raskere og tryggere med automatisk tilgangsstyring372421.03.2018 10:08:30326http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2018 10:00:00<p>​​Med automatisk og standardisert tilgangsstyring får om lag 80 prosent av nyansatte på helseforetakene umiddelbart de tilgangene de har tjenstlig behov for. Gevinstene er mindre manuelt arbeid og bedre kontroll på de ansattes tilgang til helseopplysninger.</p>
Arbeidsgruppeledere om jobben som ligger foran dem371621.03.2018 09:22:42195http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 23:00:00<p>​Fire arbeidsgrupper er nedsatt på Sykehuset Østfold for å kartlegge hvilke tilpasninger som må gjøres på helseforetaket for å komme over på regional standard av EPJ. Hva sier arbeidsgruppelederne om den jobben som ligger foran dem?</p>
Instruktøropplæringen i gang på Sørlandet sykehus371722.03.2018 08:16:25269http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​284 instruktører skal lære opp rundt 6000 DIPS-brukere i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. 19. mars startet opplæringen av instruktørene.</p>
Oppstart på Sykehuset Østfold371821.03.2018 10:19:26212http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​Rundt 60 personer var med på oppstartsmøtet for Regional EPJ ved Sykehuset Østfold 27. februar. Fire arbeidsgrupper jobber nå med å tilpasse sykehusets løsninger til den regionale standarden.</p>
Prosjekt medikamentell kreftbehandling startet opp i Vestre Viken370619.03.2018 14:29:27169http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.03.2018 15:00:00<p>​– Dette skal gi oss et kvalitetsløft, sa fagdirektør Halfdan Aass da han ønsket velkommen til oppstartsmøte for Medikamentell kreftbehandling (MKB) i Vestre Viken. Vestre Viken er det første flersykehusforetaket som skal innføre systemet. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av høsten 2018.</p>
To nye helseforetak overlevert til forvaltning903611.02.2018 19:39:56150http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 14:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p>
Sykehuset Østfold planlegger standardisering903411.02.2018 19:40:33174http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Sykehuset Østfold er nå i gang med å planlegge innføringen av regional standard av EPJ på sykehuset. – Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen. </p>
Testing i gang ved Sørlandet sykehus903511.02.2018 19:44:46169http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Rundt 240 klinikere og andre fagpersoner er i gang med å teste standardiseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. I tillegg skal koblingene mellom EPJ og andre fagsystemer testes.</p>
Hva betyr innføringen av regional standard for pasienter og ansatte?903311.02.2018 19:44:12210http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 11:00:00<p>Alle klinikkene ved Sørlandet sykehus jobber nå for å kartlegge effektene av å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal.&#160; Sammen skal de komme fram til hva innføringen konkret betyr for pasienter og ansatte på kort og lang sikt.</p>
Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:23110http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p>
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar 315003.07.2018 07:27:52166http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 13:00:00<p>​Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. </p>
Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem20483515.12.2017 12:16:51209http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.</p>
Ny plattform for laboratoriedatasystemet LVMS20483614.12.2017 00:50:54176http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Prosjekt Regional Lab har mottatt en ny release av laboratoriedatasystemet LabVantage Medical Suite (LVMS) fra leverandør. Leveransen omfatter denne gang også en oppgradering av LabVantage-plattformen. </p>
Kartlegger hvordan laboratoriedatasystemet skal være37414.12.2017 11:59:52176http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​Ansatte fra ulike helseforetak og med ulik fagbakgrunn har i løpet av 2017 jobbet med å kartlegge arbeidsprosesser og hvordan de ulike fagmiljøene innenfor patologi ønsker å arbeide i et nytt datasystem. Hensikten har vært å lage et godt underlag for å utvikle det regionale laboratoriedatasystemet. Arbeidet fortsetter første kvartal i 2018.</p>
Vellykket oppgradering av LVMS ved Sykehuset Østfold20483414.12.2017 14:06:20123http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​19. oktober fikk Sykehuset Østfold en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS. Godt samarbeid og nærhet til faglige ressurser var viktig under produksjonssettingen.</p>
E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak86630.11.2017 16:55:16278http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 15:00:00<p>​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p>
Ett år med regional EPJ86230.11.2017 13:14:58240http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 10:00:00<p>​​<span aria-hidden="true"></span>Helseforetakene som innførte regional EPJ mellom oktober 2016 og mars 2017 opplever blant annet fordeler ved automatisk tilgangsstyring og kobling mot Adresseregisteret, og mener samarbeidet mellom helseforetakene er blitt bedre.</p>
Ahus innførte regional journalstandard som det 7. foretaket i regionen52530.11.2017 16:49:24256http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 09:00:00<p>Lørdag 11. november ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført på Akershus universitetssykehus. Selve produksjonssettingen forløp fint, mens en del brukere de første dagene opplevde problemer med innlogging og treghet i systemet grunnet nettverksproblemer. Dette løste seg og sykehuset var tilbake i vanlig drift på ny regional standard av EPJ onsdag 15. november.&#160; </p>
Sender papirløs henvisning og rekvirering 23321.11.2017 12:54:5190http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.11.2017 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad.<span aria-hidden="true"></span></p>
Utreder modernisering av EPJ-løsningen23730308.11.2017 14:19:42377http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 10:00:00<p>​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres. </p>
Opplæringen i gang på Ahus23729931.10.2017 10:18:53217http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​322 instruktører er nå i gang med å lære opp 6400 kollegaer ved Akershus universitetssykehus i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>
Tilpasser journalen ved Sørlandet sykehus til regional standard 23730031.10.2017 10:16:41206http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​DIPS-brukerne&#160;på Sørlandet sykehus kommer til å oppleve størst endring innenfor områdene dokumenttyper og tilganger når regional standard av EPJ innføres i mai neste år. Det fremkommer av gap-analysen som viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard.</p>
Regional standard av EPJ innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 14238831.10.2017 09:06:13235http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2017 11:00:00<p>Lørdag 21. oktober ble regional standard i DIPS innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Nå gjenstår kun tre helseforetak før alle foretak i regionen er på samme standard av DIPS.</p>
Styrker digital samhandling med pasientene12867725.10.2017 06:57:36155http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2017 12:00:00<p>​Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.</p>
Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:23172http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p>
Jobber med alternative løsninger 614206.10.2017 09:31:39183http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod)&#160;i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.</p>
Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold611605.10.2017 14:24:19229http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 18:00:00<p>​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.</p>
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:24116http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p>
Fra prosjekt til forvaltning5306529.09.2017 11:45:40263http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert første pulje på totalt fire helseforetak til regional forvaltning. Torsdag 7. september var det formell signering på overleveringen mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p>
Variasjoner innen regional standard av EPJ5310828.09.2017 15:02:48358http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Fem helseforetak har nå implementert regional standard av elektronisk pasientjournal. I praksis betyr dette at oppsettet og bruken av DIPS på tvers av disse foretakene er langt likere enn før. En fersk rapport viser at det er noe variasjon og avvik fra standarden, dels fordi standarden i seg selv har vært under kontinuerlig utvikling.</p>
Nytt e-læringskurs for ledere5415128.09.2017 15:03:29164http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 21:00:00<p>​Det er utviklet et nytt e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset er obligatorisk for ledere ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.</p>
Oppstart av prosjekt regional EPJ på Sørlandet sykehus 5071627.09.2017 09:03:32408http://admininfo.helse-sorost.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​​– Vi skal sørge for å gjøre det enda litt bedre enn de foregående sykehusene som har innført regional standard av elektronisk pasientjournal. Noen standardiseringsområder tar vi imot med åpne armer, noen blir det litt mer krevende å implementere. </p>

Publisert   | Endret 22.04.2017 20:37