Sjekklister

Det er utarbeidet 2 sjekklister i prosjektveiviseren hvorav en er for prosjekteier i forbindelse med faseoverganger og en for prosjektledere til bruk i prosjektstyringen gjennom prosjektets faser i henhold til prosjektmetodikken.

 

 

NB! Filer i word, excel og powerpoint format må hentes ut fra Kunnskapsbasen i CA PPM 
Følgende maler må hentes fra CA PPM:

  • Sjekkliste - BP for prosjekteier
  • Sjekkliste - FASER for prosjektleder

 

 

Publisert 28.03.2019 11:00 | Endret 09.05.2019 09:51