Prosjektmetodikk Helse Sør-Øst

​                                                                                                

Viktig melding: Dette nettstedet lukkes 1. juli 2023. Prosjektmetodikken finnes i Helse Sør-Øst sitt prosjektstyringssystem Clarity. Tilgang for ansatte i Helse Sør-Øst bestilles gjennom Sykehuspartner brukerstøtte. En overordnet beskrivelse av Helse Sør-Øst sin prosjektveiviser finner du her.

 

Alle prosjekter i Helse Sør-øst skal følge den til enhver tid gjeldende prosjektmetodikken i foretaksgruppen. Dersom unntak, skal dette godkjennes og dokumenteres hvorfor HSØ sin metodikk ikke skal følges til fordel for en annen prosjektmetodikk.

NB! Filer i word, excel og powerpoint format må hentes ut fra Kunnskapsbasen i CA PPM.

 
Tilpasning til omgivelsene

  • Prosjektmodellen er generisk, og er ment å kunne brukes til alle typer prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet

  • Tilpasning i forhold til prosjekters størrelse og kompleksitet gjøres i hvert enkelt prosjekt i samarbeid mellom Prosjekteier og Prosjektleder

  • Skalering av dokumentasjon baseres på prosjektets faktiske behov for detaljeringsnivå når det gjelder; planlegging, gjennomføring, oppfølging, kontroll, prosjektets størrelse, kompleksitet, usikkerhets- og risiko nivå

Publisert   | Endret 31.05.2023 11:49