Prosjektmetodikk Helse Sør-Øst

​                                                                                                

NB! Filer i word, excel og powerpoint format må hentes ut fra Kunnskapsbasen i CA PPM

 

Alle prosjekter i Helse Sør-øst skal følge den til enhver tid gjeldende prosjektmetodikken i foretaksgruppen. Dersom unntak, skal dette godkjennes og dokumenteres hvorfor HSØ sin metodikk ikke skal følges til fordel for en annen prosjektmetodikk.

 


Tilpasning til omgivelsene

  • Prosjektmodellen er generisk, og er ment å kunne brukes til alle typer prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet

  • Tilpasning i forhold til prosjekters størrelse og kompleksitet gjøres i hvert enkelt prosjekt i samarbeid mellom Prosjekteier og Prosjektleder

  • Skalering av dokumentasjon baseres på prosjektets faktiske behov for detaljeringsnivå når det gjelder; planlegging, gjennomføring, oppfølging, kontroll, prosjektets størrelse, kompleksitet, usikkerhets- og risiko nivå

Publisert   | Endret 07.05.2021 15:46