Regional arkitekturstyring

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

  1. Regionalt arkitekturråd (RARK) for teknologi
  2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

VA2.0_2.png

 Informasjon om dokumentasjon og agenda i RARK-møter

Det er tre type saker som behandles i RARK:

  1. BP-sikring
  2. Arkitekturvalg / innstillingssak: Støtte og avklaring for at arkitekturvalg er iht. regional strategi og virksomhetsarkitektur målbilde.
  3. Orienteringssak / informasjonssak: Arkitekturrådet informeres om utfordringer og fremdrift i tiltak med regional betydning.

Utkast til saksunderlag (presentasjon, utfylt sjekkliste og saksfremlegg) bør være utarbeidet 2 uker i forkant av RARK, og gjennomgås i et eget møte med arkitekturfunksjonen i HSØ RHF.

Litt praktisk info om selve RARK-møtet:

  • Timeslot på ca. 30 minutt per sak
  • Prosjektet presenterer 10-15 min
  • Regional arkitekturfunksjon presenterer sine vurderinger
  • RARK diskusjon / innspill til tiltak
  • Konklusjon
  
  
  
  
  
  
  
Mal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:52Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
MAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:51Cecilie Lovise Edseth
  
  
  
  
Mappe: Sporing og lokalisering
  
19.05.2021 16:26Yvonne Garshol

 Handler om

Publisert   | Endret 05.04.2022 14:48