Regional arkitekturstyring

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

  1. Regionalt arkitekturråd (RARK) for teknologi
  2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

 Informasjon om dokumentasjon og agenda i RARK-møter

Det er tre type saker som behandles i RARK:

  • BP-sikring
  • Arkitekturvalg/innstillingssak - prosjekter kan få støtte og avklaring for arkitekturvalg for sitt prosjekt
  • Orienteringssaker/info.saker - arkitekturrådet informeres om utfordringsbildet til prosjektet

 

Utkast til saksunderlag (presentasjon, utfylt sjekkliste og saksfremlegg) bør være utarbeidet 2 uker i forkant av RARK, og gjennomgås i et eget BP sikringsmøte. Arkitekturfunksjonen i HSØ sender møteinnkalling til dette møtet.

Litt praktisk info. om selve RARK-møtet:

  • Timeslot på ca. 25 minutt per sak
  • 10-15 min presentasjon
  • 5 min RARK presenterer sine vurderinger
  • Diskusjon/innspill
  • Konklusjon
  
  
  
  
Mal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:52Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
MAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:51Cecilie Lovise Edseth

 Møteplan for regionalt arkitekturråd

​2021

15. april - HL7 FHIR profilering nasjonalt, Regional standard for integrasjon MTU, Helhetlig arkitektur for anvendelse av grunndataregister - lokasjon(bygg), Sykehuspartner skystrategi

28. april - Modernisert folkeregister, Regional standard for lukket legemiddelsløyfe, Lab VVHF

11. mai

10. juni

  
  
  
Publisert | Endret 09.04.2021 16:23