Regional arkitekturstyring

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

  1. Regionalt arkitekturråd for teknologi
  2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

  
  
  
  
  
  
  
  
Overordnet design - EPCIS.pdf
  
27.01.2021 15:27Yvonne Garshol
Overordnet design - Lokasjonstjeneste.pdf
  
27.01.2021 15:28Yvonne Garshol
Overordnet design - RFID.pdf
  
27.01.2021 15:28Yvonne Garshol
  
  
  
Publisert | Endret 27.01.2021 15:19