Regional arkitekturstyring

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

  1. Regionalt arkitekturråd (RARK) for teknologi
  2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

VA2.0_2.png

 Informasjon om dokumentasjon og agenda i RARK-møter

Det er tre type saker som behandles i RARK:

  1. BP-sikring
  2. Arkitekturvalg / innstillingssak: Støtte og avklaring for at arkitekturvalg er iht. regional strategi og virksomhetsarkitektur målbilde.
  3. Orienteringssak / informasjonssak: Arkitekturrådet informeres om utfordringer og fremdrift i tiltak med regional betydning.

Utkast til saksunderlag (presentasjon, utfylt sjekkliste og saksfremlegg) bør være utarbeidet 2 uker i forkant av RARK, og gjennomgås i et eget møte med arkitekturfunksjonen i HSØ RHF.

Litt praktisk info om selve RARK-møtet:

  • Timeslot på ca. 30 minutt per sak
  • Prosjektet presenterer 10-15 min
  • Regional arkitekturfunksjon presenterer sine vurderinger
  • RARK diskusjon / innspill til tiltak
  • Konklusjon
  
  
  
  
  
  
  
Mal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:52Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
MAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:51Cecilie Lovise Edseth
  
  
  
  
7071890000022-100 Referansearkitektur - Prinsipper og føringer auto identifisering lokalisering av gjenstander og personer.pdf
  
19.05.2021 16:35Yvonne Garshol
7071890000022-102 Referansearkitektur - Prinsipper og føringer for lokasjon.pdf
  
19.05.2021 16:35Yvonne Garshol
7071890000039- 106 Anbefalinger for implementering av GS1 for innkjøp og logistikk.pdf
  
18.05.2022 09:40Khurram Khan
7071890000039-100 Veileder - Merking av fysiske lokasjoner i sykehusbygg med GS1.pdf
  
19.05.2021 16:35Yvonne Garshol
7071890000039-101 Veileder - GS1 for sterilforsyning.pdf
  
18.05.2022 09:28Khurram Khan
7071890000039-102 Veileder - Identifikasjon og lokalisering av seng i sykehusbygg med GS1.pdf
  
18.05.2022 09:33Khurram Khan
7071890000039-103 Veileder - Avlesing og dekoding av ID-brikker.pdf
  
19.05.2021 16:35Yvonne Garshol
7071890000039-105 Veileder - Anbefalte GS1 standarder for innkjøp og logistikk.pdf
  
18.05.2022 09:28Khurram Khan
7071890000039-111 Veileder - Merking av vedlikeholdsobjekt i sykehusbygg med GS1.pdf
  
18.05.2022 09:27Khurram Khan
7071890000046-100 TekniskProfil_HSO_AIDC_Pasientmerking.pdf
  
19.05.2021 16:36Yvonne Garshol
7071890000046-101 TekniskProfil_HSO_AIDC_Ansattkort.pdf
  
19.05.2021 16:36Yvonne Garshol
7071890000046-102 TekniskProfil_HSO_AIDC_Eiendel.pdf
  
18.05.2022 09:27Khurram Khan
7071890000046-103 TekniskProfil_HSO_AIDC_Lokasjon.pdf
  
19.05.2021 16:36Yvonne Garshol
7071890000046-104 TekniskProfil_HSO_AIDC_Legemiddel.pdf
  
19.05.2021 16:37Yvonne Garshol
Dokumentoversikt GS1.pdf
  
18.05.2022 09:27Khurram Khan

 Handler om

Publisert   | Endret 05.04.2022 14:48