Fagnettverk for regional svangerskaps-, føde- og barseljournal

 

​Representantene fra helseforetakene i gagnettverk for regional svangerskaps-, føde- og barseljournalskal til sammen ha god innsikt i helseforetakenes elektroniske fødejournal, Partus, og bruk av denne.

 

Det ønskes en god og blandet faglig kompetanse slik at mangfoldet av arbeidsprosessene ivaretas. 

Dermed skal fagnettverk for regional svangerskaps-, føde- og barseljournal, sammen med andre fagnettverksgrupper, kliniske IKT-løsninger i Helse Sør-Øst og prosjekt/program  bidra til å:

  • Sikre en helhetlig pasientbehandling.
  • Utarbeide anbefalinger for optimalisering av arbeidsprosesser og bruk av løsningen på kort og lengre sikt.
  • Vurdere bruk av fødejournal i sammenheng med tilgrensende systemer

Endringsråd er en arbeidsgruppe under fagnettverket som skal behandle og prioritere endringsbehov og ønsker som meldes inn fra helseforetakene.

  
2018 Saksflyt endringsønske Regional elektronisk fødejournal
2019 Hurtigguide - Opprette endringsønske i JIRA
2020 Hurtigguide - Kom i gang med JIRA
Ansvarsbeskrivelse Regionalt endringsråd elektronisk fødejournal
Ansvarsbeskrivelse Regionalt Fagnettverk elektronisk fødejournal
Kvalitetssjekk av månedsrapport

 Kontakt

 Medlemmer i fagnettverket

Hanne Lie

Helse Sør-Øst RHF

Anne Hedvig Pfeffer

Oslo universitetssykehus

Guro Grinnen

Oslo universitetssykehus

Karen Sømborg Oigarden

Frøydis Jacobsen

Publisert 24.03.2017 11:00 | Endret 06.05.2021 17:24