Fagnettverk for medikamentell kreftbehandling

 

Fagnettverket for medikamentell kreftbehandling (MKB) er med på å utvikle, beslutte og forvalte de regionale standardene innenfor medikamentell kreftbehandling.

Representantene fra helseforetakene i fagnettverket har god innsikt i den medikamentelle kreftbehandlingen i helseforetaket: fra legenes forordning, via apotekenes tilvirkning og til sykepleiernes administrering. En god og blandet faglig kompetanse gjør at mangfoldet av arbeidsprosessene og de faglige spørsmålene er godt ivaretatt. Sykehuspartner og Sykehusapotekene er også representert i fagnettverket.

Fagnettverket bidrar også til å ivareta god samhandling mellom MKB-systemet og andre IKT-løsninger som støtter pasientadministrasjon og pasientbehandling ved å:

  •  Forbedre arbeidsprosesser og IKT-system for medikamentell kreftbehandling på kort og lengre sikt.
  • Vurdere bruk av MKB-løsningen i sammenheng med tilgrensende systemer.
  • Sikre en helhetlig kreftbehandling, der medikamentell behandling er en del av et større bilde.

 Medlemmer i fagnettverket

Kjersti Hornslien (leder)
Oslo universitetssykehus

Karen Henjum
Oslo universitetssykehus

Britt Tove Kristoffersen
Akershus universitetssykehus

Stephanie Beate Geisler
Akershus universitetssykehus

Åse Marit Sjursø
Akershus universitetssykehus

Leiv Sindre Rusten
Vestre Viken

Guro Ullern Tonning
Vestre Viken

Andreas Stensvold
Sykehuset Østfold

Christoph Müller
Sørlandet sykehus

Ivan Olsen
Sørlandet sykehus

Ole Kristian Andersen
Sykehuset i Vestfold

Dalia Dietzel
Sykehuset Telemark

Cathrine Marie Herzeth
Sykehuset Innlandet

Astrid Nygård
Sykehuset Innlandet

Linda Falch-Koslung
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kent Andreas Solgård
Diakonhjemmet Sykehus

Katinka Farbrot
Diakonhjemmet Sykehus

Irvin Cehajic
Sykehusapotekene
Liv Hatlelid
Sykehusapotekene

Stig Sund
Sykehuspartner

 

Publisert 03.05.2021 18:00 | Endret 06.05.2021 17:30