Fagnettverk for medikasjon og pasientmålinger

 

Deltakerne i regionalt fagnettverk for medikasjon og pasientmålinger har til sammen god innsikt i fagområdene som inngår i en felles elektronisk kurveløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 

I fagnettverk for medikasjon og pasientmålinger (regional kurve og medikasjon) deles erfaringer og behov på tvers av helseforetakene. Deltakernes tverrfaglige kompetanse bidrar til at mangfoldet i arbeidsprosessene ivaretas.


Per i dag er fagnettverkene under revisjon – og vi vil komme tilbake med ny oversikt over representanter når det nye fagnettverket er klart.

 Medlemmer i fagnettverket

Stein Arne Ellingsen (fung. leder)

Helse Sør-Øst RHF

Rune Kristiansen 
Sykehuset Østfold

Ann-Kristin Moe Landén 
Akershus universitetssykehus

Eirik M. Indrebø 
Akershus universitetssykehus

Marianne Løvberg Unelsrød 
Oslo universitetssykehus

Marianne Thorbjørnsen 
Oslo universitetssykehus

Stein Smedby 
Sykehuset Innlandet

Astrid Nygård 
Sykehuset Innlandet

Asgeir M. Kvam 
Vestre Viken

Lise Grette Strømme
Sykehuset i Vestfold

Else-Marie Ringvold  
Sykehuset i Vestfold

Publisert 22.01.2018 12:00 | Endret 06.05.2021 17:29