Pasientadministrasjon, rapportering og analyse

​Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll (PASK)

 

Nettverket bidrar til at helseforetak følger beste praksis i det pasientadministrative arbeidet. Ved å være en arena for å utveksle kunnskap og erfaring, videreføres arbeidet som ble gjort i prosjektet "Glemt av sykehuset".

Det innebærer at nettverket fokuserer på følgende:  

  • Utarbeidelse av indikatorer for å sikre god kvalitet i henvisningsforløpet
  • Standardisering av registreringspraksis i pasientadministrative system gjennom hele henvisningsforløpet
  • Utarbeide og revidere prosedyrer og brukerveiledere
  • Utarbeide saksgrunnlag for Regional fagnettverk EPJ
  • Være høringsinstans i forbindelse med endringer i lover og forskrifter som berører henvisningsforløpet

 

  
  
  
  
1. Pasient på venteliste ikke startet helsehjelp - truende fristbrudd v2.0.pdf
  
23.05.2023 14:27Berit Trøgstad Bungum
2. Kapasitetutfordringer - Pasient i forløp v2.0.pdf
  
23.05.2023 14:28Berit Trøgstad Bungum
3. Pasient benytter seg av retten til å velge behandlingssted v2.0.pdf
  
23.05.2023 14:28Berit Trøgstad Bungum
4. Kjent kapasitetsutfordringer ved mottak av ny henvisning v2.0.pdf
  
23.05.2023 14:29Berit Trøgstad Bungum
Endring av felt Henvisningstype_opplæringspresentasjon mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:26Haukur Ragnarsson
Endringer av feltet Henvisningtype i DIPS mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:25Haukur Ragnarsson
Nasjonal indikator_Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid_forenklet HSØ_endelig versjon 30.10.2017.pdf
  
30.10.2017 12:57Sølvi Lommerud
PASK Rapportoversikt, versjon 13.08.2018.xls
  
13.08.2018 09:19Sølvi Lommerud
Rapporter Sykehuspartner, versjon 26.06.2018.xls
  
11.09.2018 12:53Sølvi Lommerud
Regionalt henvisningsforløp v 3.0.pdf
  
06.02.2020 15:43Hanna Thun Svean
Valg av omsorgsnivå i DIPS.xls
  
12.06.2019 15:11Hanna Thun Svean
Vurdering av henvisning_behandlingsnivå.pdf
  
23.11.2018 09:24Haukur Ragnarsson

 Kontakt

​Berit Trøgstad Bungum

Helse Sør-Øst RHF

RSKI@helse-sorost.no

Publisert 10.04.2017 13:00 | Endret 06.05.2021 17:32