Prosedyrer og brukerveiledninger

 

​Det er et pågående regionalt arbeid for sammenstilling av prosedyrer og brukerveiledninger for regional DIPS Classic.

 

Dette vil være på plass medio 2021. Flere prosedyrer og brukerveiledninger inneholder derfor lenker til andre prosedyrer og brukerveiledninger i kvalitetssystemet til Oslo universitetssykehus. Lenkene virker ikke hensiktsmessig i nåværende publisering og bør derfor ikke benyttes.

 

 Kontakt

Har du innspill til dokumentene, send oss gjerne tilbakemelding til RSKI@helse-sorost.no.

  
  
  
Prosedyre implementrering av avvik annet HF alt har fått godkjent.pdfProsedyre implementrering av avvik annet HF alt har fått godkjentMarianne Rask
Pasientjournal - Personer med sperret (fortrolig) adresse.pdfPasientjournal - Personer med sperret (fortrolig) adresseBerit Trøgstad Bungum
Merking og registrering av utsettelser i forbindelse med koronavirus.pdfMerking og registrering av utsettelser i forbindelse med koronavirusBerit Trøgstad Bungum
Overføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-Øst.pdfOverføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-ØstHanna Thun Svean
Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard .pdfBeskrivelse av ventelistebrev - Regional standard Hanna Thun Svean
TGK Prosedyre bestilling TGK-brukerprofil.pdfTGK Prosedyre bestilling TGK-brukerprofilHanna Thun Svean
Prinsipper for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledninger.pdfPrinsipper for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledningerHanna Thun Svean
Kapasitetsproblemer-håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrev.pdfKapasitetsproblemer-håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrevHanna Thun Svean
Retningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr. Ikke møtt og avbestilling.pdfRetningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr. Ikke møtt og avbestillingHanna Thun Svean
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPS.pdfPakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPSHanna Thun Svean
Brukerveiledning Arbeidsrettet behandling.pdfBrukerveiledning Arbeidsrettet behandlingHanna Thun Svean
DIPS Journal - Nekte for pasientinnsyn i enkeltdokumenter.pdfDIPS Journal - Nekte for pasientinnsyn i enkeltdokumenterHanna Thun Svean
DIPS Journal - Sperre for pasientinnsyn i hele journal og logg.pdfDIPS Journal - Sperre for pasientinnsyn i hele journal og loggHanna Thun Svean
IKT Styringssystem Forvaltning - nettversjon.pdfIKT Styringssystem Forvaltning - nettversjonHaukur Ragnarsson
Ajourhold av DIPS eksterne organisasjoner og rekvirenter v 1.0.pdfAjourhold av DIPS eksterne organisasjoner og rekvirenter v 1.0Sølvi Lommerud
Regional prosedyre for ledere i PAS_EPJ DIPS, versjon mai 2013.pdfRegional prosedyre for ledere i PAS_EPJ DIPS, versjon mai 2013Sølvi Lommerud
  
  
vis DIPS områder : 01 Henvisninger og ventelister ‎(27)
vis DIPS områder : 02 Journal og skanning ‎(53)
vis DIPS områder : 03 KDS ‎(10)
vis DIPS områder : 04 Mine arb.oppg., brukerprofil og tilganger ‎(13)
vis DIPS områder : 05 PLO- samhandling ‎(11)
vis DIPS områder : 06 Poliklinikk, timebok og innleggelse ‎(60)
vis DIPS områder : 07 Psykiatri ‎(18)
vis DIPS områder : 08 Rapporter og Økonomi ‎(57)

 Handler om

Publisert 07.03.2017 15:00 | Endret 10.05.2021 15:41