Prosedyrer og brukerveiledninger

 

​Det er et pågående regionalt arbeid for sammenstilling av prosedyrer og brukerveiledninger for regional DIPS Classic.

 

Dette vil være på plass medio 2021. Flere prosedyrer og brukerveiledninger inneholder derfor lenker til andre prosedyrer og brukerveiledninger i kvalitetssystemet til Oslo universitetssykehus. Lenkene virker ikke hensiktsmessig i nåværende publisering og bør derfor ikke benyttes.

Merk: Regionale prosedyrer og brukerveiledninger flyttes til metodebok.no i løpet av februar/mars 2023 og dette nettstedet  lukkes. Kurbiblioteket for medikamentell kreftbehandling (CMS) er allerede flyttet hit.

 Kontakt

Har du innspill til dokumentene, send oss gjerne tilbakemelding til RSKI@helse-sorost.no.

  
  
  
Felles henvisningsmottak-Psykisk helsevern. Mottak, vurdering og oppfølging av henvisning.pdfFelles henvisningsmottak-Psykisk helsevern. Mottak, vurdering og oppfølging av henvisningBerit Trøgstad Bungum
Pasientjournal - Personer med sperret (fortrolig) adresse.pdfPasientjournal - Personer med sperret (fortrolig) adresseBerit Trøgstad Bungum
EU_MEDEVAC-pasienter fra Ukraina - registrering.pdfEU_MEDEVAC-pasienter fra Ukraina - registreringBerit Trøgstad Bungum
Veileder for registrering og fakturering av flyktninger fra Ukraina.pdfVeileder for registrering og fakturering av flyktninger fra UkrainaBerit Trøgstad Bungum
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Veileder for behovskartlegging (edi.dokument) .pdfPakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Veileder for behovskartlegging (edi.dokument) Berit Trøgstad Bungum
Koding av bildeveiledet aktivitet_prosedyrer i DIPS.pdfKoding av bildeveiledet aktivitet_prosedyrer i DIPSBerit Trøgstad Bungum
Kliniske studier og forskning - registrering og dokumentasjon i pasientadministrativt system og pasientjournal.pdfKliniske studier og forskning - registrering og dokumentasjon i pasientadministrativt system og pasientjournalBerit Trøgstad Bungum
Retningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr Ikke møtt og avbestilling.pdfRetningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr Ikke møtt og avbestillingBerit Trøgstad Bungum
Kapasitetsproblemer - håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrev.pdfKapasitetsproblemer - håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrevBerit Trøgstad Bungum
Merking og registrering av utsettelser i forbindelse med koronavirus.pdfMerking og registrering av utsettelser i forbindelse med koronavirusBerit Trøgstad Bungum
Overføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-Øst.pdfOverføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-ØstHanna Thun Svean
Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard .pdfBeskrivelse av ventelistebrev - Regional standard Hanna Thun Svean
TGK Prosedyre bestilling TGK-brukerprofil.pdfTGK Prosedyre bestilling TGK-brukerprofilHanna Thun Svean
Prinsipper for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledninger.pdfPrinsipper for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledningerHanna Thun Svean
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPS.pdfPakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPSHanna Thun Svean
Brukerveiledning Arbeidsrettet behandling.pdfBrukerveiledning Arbeidsrettet behandlingHanna Thun Svean
DIPS Journal - Nekte for pasientinnsyn i enkeltdokumenter.pdfDIPS Journal - Nekte for pasientinnsyn i enkeltdokumenterHanna Thun Svean
DIPS Journal - Sperre for pasientinnsyn i hele journal og logg.pdfDIPS Journal - Sperre for pasientinnsyn i hele journal og loggHanna Thun Svean
Ajourhold av DIPS eksterne organisasjoner og rekvirenter v 1.0.pdfAjourhold av DIPS eksterne organisasjoner og rekvirenter v 1.0Sølvi Lommerud
Regional prosedyre for ledere i PAS_EPJ DIPS, versjon mai 2013.pdfRegional prosedyre for ledere i PAS_EPJ DIPS, versjon mai 2013Sølvi Lommerud
  
  
vis DIPS områder : 01 Henvisninger og ventelister ‎(28)
vis DIPS områder : 02 Journal og skanning ‎(52)
vis DIPS områder : 03 KDS ‎(10)
vis DIPS områder : 04 Mine arb.oppg., brukerprofil og tilganger ‎(12)
vis DIPS områder : 05 PLO- samhandling ‎(11)
vis DIPS områder : 06 Poliklinikk, timebok og innleggelse ‎(55)
vis DIPS områder : 07 Psykiatri ‎(19)
vis DIPS områder : 08 Rapporter og Økonomi ‎(51)

 Handler om

Publisert 07.03.2017 15:00 | Endret 09.02.2023 13:02