Om Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI)

Senterets oppgave er å forvalte IKT-systemer på vegne av Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom fagnettverk og regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

< februar 2020 >
 man  tir  ons  tor  fre  lør  søn 
 27 
 28 
 29 
  Systemforvaltere nettverksgruppe
 30 
  Endringsråd elektronisk fødejournal
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
  DIGSAM nettverk
 5 
  Regional EPJ Fagnettverk
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
  Regional EPJ fagnettverk
 13 
 14 
  Fagnettverk for elektronisk fødejournal
  Systemforvaltere DIPS
 15 
 16 
 17 
 18 
  Regional EPJ fagnettverk
  Talegjenkjenning nettverksgruppe
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
  Systemforvaltere DIPS
 27 
  Endringsråd elektronisk fødejournal
  Regional EPJ fagnettverk
 28 
 29 
 1 

 Om oss

Ulf E. W. Sigurdsen - Leder 

Berit Trøgstad Bungum - Pasientadministrasjon

Hanne Lie - Regional fødejournal

Hanna Thun Svean - Administrasjon

Jorun-Iren Ulvund - EPJ/DIPS

Kathrine Haumann - Digitale innbyggertjenester

Laila Fyllingslid Bergstrøm - EPJ/DIPS

Marianne Rask - EPJ/DIPS

Marte R. Bø - Digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen - Avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud - Prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark - Strukturert EPJ

Vibeke Herikstad - Digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 21.06.2019 12:49