Endrede rutiner for bestilling til Regional standard i forbindelse med koronavirus

Informasjon til pasient

For å sikre alltid oppdatert og korrekt informasjon til innbyggere om tiltak i forbindelse med korona-epidemien har beredskapsledelsen i Helse Sør-Øst RHF koordinert kommunikasjonen i brev og sms. De administrerende direktørene i alle helseforetak er blitt orientert om dette. Det er fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF som godkjenner budskapet som kommuniseres ut. Så lenge vi er i beredskap for å håndtere denne korona-epidemien vil det ikke være mulig for helseforetakene å få gjennomført lokale tilpasninger av koronainformasjon i sms og brev.

Regional Standard DIPS EPJ

Ved behov for rask endring på Regional standard meldes dette via mail til RSKI@helse-sorost.no/eller ved å opprette en Jira-sak. Dette gjelder ikke saker relatert til tilganger. Sakene behandles daglig i Regional klinisk IKT-forvaltning, og bestilles fortløpende. Informasjon om bestillinger som blir gjort, sendes som vanlig til etablerte kanaler i helseforetakene.

Om Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI)

Senterets oppgave er å forvalte IKT-systemer på vegne av Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom fagnettverk og regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

< mai 2020 >
 man  tir  ons  tor  fre  lør  søn 
 27 
 28 
 29 
  Systemforvaltere DIPS
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Regional EPJ Fagnettverk
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
  DIGSAM
 13 
  Regional EPJ fagnettverk
 14 
 15 
  Systemforvaltere DIPS
  Fagnettverk for elektronisk fødejournal
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
  Talegjenkjenning nettverksgruppe
 27 
  Systemforvaltere DIPS
 28 
  Endringsråd elektronisk fødejournal
  Regional EPJ Fagnettverk
 29 
 30 
 31 

 Om oss

Ulf E. W. Sigurdsen - Leder 

Berit Trøgstad Bungum - Pasientadministrasjon

Hanne Lie - Regional fødejournal

Hanna Thun Svean - Administrasjon

Jorun-Iren Ulvund - EPJ/DIPS

Kathrine Haumann - Digitale innbyggertjenester

Laila Fyllingslid Bergstrøm - EPJ/DIPS

Marianne Rask - EPJ/DIPS

Marte R. Bø - Digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen - Avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud - Prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark - Strukturert EPJ

Vibeke Herikstad - Digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 20.03.2020 10:16