Regionalt sikkerhetsfaglig råd

​Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra helseforetakene i regionen gi faglige råd som skal sikre et systematisk og samordnet arbeid med informasjonssikkerhet.

 

RSR gir primært råd om hvordan foretaksgruppen bør ivareta et systematisk arbeid innen informasjonssikkerhet. Videre gir RSR råd innen sentrale sikkerhetsområder.

 

  • Mandat - regionalt sikkerhetsfaglig råd

Møteplan

Møtedatoer 2021 Regionalt sikkerhetsfaglig råd
Januar Ons 13.
Februar Ons 10.
Mars Ons 17.
April Ons 14.
Mai Ons 12.
Juni Ons 9.
August Ons 18.
September Ons 15.
Oktober Ons 13.
November Ons 10.
Desember Ons 8.
Møtested vil stå i innkallingen for hvert enkelt møte

 Melde inn saker

​Hvis du har en sak du ønsker behandlet i regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR), så melder du den inn via lenken her:

https://nettskjema.no/a/rsrsak

 Kontakt

​For spørsmål om Regionalt sikkerhetsfaglig råd, kontakt Øyvind Grinde
Publisert   | Endret 11.01.2021 21:43