Regionalt sikkerhetsfaglig råd

​Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra helseforetakene i regionen gi faglige råd som skal sikre et systematisk og samordnet arbeid med informasjonssikkerhet.

 

RSR gir primært råd om hvordan foretaksgruppen bør ivareta et systematisk arbeid innen informasjonssikkerhet. Videre gir RSR råd innen sentrale sikkerhetsområder.

 

  • Mandat - regionalt sikkerhetsfaglig råd

Møteplan

Møtedatoer 2022 Regionalt sikkerhetsfaglig råd
Januar Ons 12.
Februar Ons 9.
Mars Ons 9.
April Ons 6.
Mai Ons 4.
Juni Ons 8.
August Ons 17.
September Ons 14.
Oktober Ons 12.
November Ons 9.
Desember Ons 14.
Møtested vil stå i innkallingen for hvert enkelt møte

 Melde inn saker

​Hvis du har en sak du ønsker behandlet i regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR), så melder du den inn via lenken her:

https://nettskjema.no/a/rsrsak

 Kontakt

​For spørsmål om Regionalt sikkerhetsfaglig råd, kontakt Øyvind Grinde
Publisert   | Endret 20.12.2021 15:34